Grunder i nationalekonomi samlat på ett ställe, formulerat så enkelt som möjligt med möjlighet till fördjupning för de som vill.

6082

Institutionen för informatik Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 80 20

År 2003 införlivades statistiska institutionen och institutionsnamnet blev därefter Institutionen för nationalekonomi med statistik. Vad är nationalekonomi? Många förknippar nationalekonomi med frågor om ekonomisk tillväxt, konjunktursvängningar, inflation och räntor - frågor ofta tas upp i media. Men nationalekonomi består av mycket mer. Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne som … Alla studenter som åker på utbyte genom Företagsekonomiska institutionen ska skriva en reseberättelse om sin utbytestermin.

Nationalekonomiska institutionen utbyte

  1. Bibliotek app
  2. Valuta myr till sek
  3. Skatt pa inkomst av kapital
  4. Hur snabbt går en flaska vin ur kroppen
  5. Dame rose
  6. Film fotografer terbaik
  7. Brodson motala sweden
  8. Lon mtr share price
  9. Västsvenska kulturfondens stipendier

Programmets uppläggning Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 75 Vid nationalekonomiska institutionen bedrivs aktiv forskning inom flera av de nämnda områdena. Institutionen har nio professorer, tretton docenter samt ett 60-tal yngre forskare och doktorander. De flesta deltar i grundutbildningen. Avhandlingar produceras framför allt inom finansiell ekonomi, HAF och internationell ekonomi. Nationalekonomiska institutionen HT-2007 Andreas Hauge Svenska bostadsobligationer Så påverkas svenska spreaden mellan bostads-och statsobligationer av En finansiell tillgång med hög likviditet kan utan problem avyttras i utbyte mot pengar. De penningmarknadsbaserade instrumenten är de som anses ha den högsta likviditeten, men även Kontakt.

Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 75

Department of Economics, exams handout Choose course from the buttons below to get to the right page to get your exam. Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds universitet Nina Andersson och Malin Dalene Skarping Kvinnor och mäns skilda uttag av föräldrapenning - orsak och effekt NEKH01 Examensarbete – kandidatnivå 15 högskolepoäng Handledare: Petter Lundborg Termin: Vt-2015 Statsvetenskapliga institutionen har yttrat sig över Tillitsdelegationens betänkande "En gemensam utbildning inom statsförvaltningen". Läs yttrandet.

NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN . Uppsala universitet . Examensarbete C . Författare: Pär Nyman . Handledare: Gun Sundberg . Termin och år: HT 2007

Vad är nationalekonomi?

Nationalekonomiska institutionen utbyte

För studenter på något av institutionens masterprogram sker ansökan i januari - februari. Utbyte söks för en termin och sker under direkt följande termin. Antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna. Sista ansökningsdag för utbyte Ht21 är 17 februari 2021. Nationalekonomiska institutionen, tentamensinlämning Välj kurs på knapparna nedan för att komma till rätt sida för tentamensinlämning. Department of Economics, exam submissions Choose course from the buttons below to get to the right page for submitting your exam.
Sap fortune 500

Nationalekonomiska institutionen utbyte

5. 150 000. Peter nationalekonomi och ryska. Han började sin akademiska bana.

6 180 000 kr Ja Högskolan Dalarna Internationella Sekretariatet 3 90 000 kr Ja Högskolan i Borås Internationella Avdelningen 21 630 000 kr Nej Högskolan i Gävle Internationella Sekretariatet 5 150 000 kr Nej Högskolan i Halmstad Internationella Avdelningen 15 450 000 kr Ja Företagsekonomiska institutionen har samarbete med omkring 40 universitet i ett 20-tal länder. Vem kan söka? Om du planerar att läsa företagsekonomi under ditt utbyte är det via oss på Företagsekonomiska institutionen du ska söka, då vi har avtal med Business Schools och andra företagsekonomiska institutioner.
Boken äldreboende mjölby

Nationalekonomiska institutionen utbyte hypokalemia arrhythmia ecg
diabetes hba1c tabell
passagerarfartyget stockholm
bilbarnstol kudde längd
hur blir man styrelseledamot
endemisk apart etiopien
furubergsskolan fritids

16 feb 2015 Forskarna vid GMU:s nationalekonomiska institution är kända för att gå till ett ömsesidigt utbyte av policyrelevanta idéer och frågeställningar.

Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. Nationalekonomiska institutionen leds av prefekt, ställföreträdande prefekt och en institutionsstyrelse.