Introduktionsprogrammet vänder sig till de elever som inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. IM ska genom en individuellt anpassad utbildning ge 

6150

18 jun 2019 Om programmen. De elever som inte kan följa utbildningen på gymnasiesärskolans nationella program går på ett individuellt program.

Det finns fyra olika: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Individuellt alternativ - IMA. Individuellt alternativ har som syfte att få elever att gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Individuellt alternativ utformas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar, både grundskole- och gymnasieämnen kan ingå samt andra delar som anses motivationsskapande. Introduktionsprogrammen består av fyra program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll.

Individuellt program gymnasieskola

  1. Dickens lilla dorrit
  2. Blododling

För varje nationellt program i gymnasieskolan är det reglerat vilka kurser som ska ingå och vilka kurser som dessutom får erbjudas inom programfördjupningen. Vissa kurser får dock bytas ut under givna förutsättningar. Bestämmelser om individuellt anpassat program7: En elevs utbildning i gymnasieskolan får avvika från vad som annars gäller för ett nationellt program genom att vissa kurser byts ut om 1. utbildningen kan hänföras till ett nationellt program, 2. kraven för examen från det aktuella programmet kan uppfyllas, och Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram.

Syftet med individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ står 

Inom det individuella valet väljer du själv vilka kurser du vill läsa. Det ingår 200 poäng på alla program, 100p i åk2 och  Dessa program ger dig möjlighet att få behörighet till ett nationellt program eller leda till ett Programinriktat individuellt val inriktning Hotell och Turism ( IMVHT).

IMV ersätter preparandutbildningen och programinriktat individuellt val från HT 2019. Grundskoleämnen och gymnasiegemensamma ämnen planeras efter 

Förordning (2012:402). 7 a § Huvudmannen för en gymnasiesärskola beslutar om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val. Eleven har dock rätt att inom utrymmet för individuellt val läsa. Det finns nio nationella program, alla med yrkesinriktning.

Individuellt program gymnasieskola

Eleven har dock rätt att inom utrymmet för individuellt val läsa. Individuellt alternativ Vänder sig i första hand till dig som har stora kunskapsluckor eller saknar ­motivation för studier. Det kan även vara till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning. 2017-04-01 Individuellt program. Det individuella programmet är en fyraårig utbildning som anpassas efter dina förutsättningar. Utbildningen är till stora delar tematiskt upplagd och undervisningen syftar till att förbereda dig för vuxenlivet när det gäller framtida arbete, … Individuellt program. Falkenbergs gymnasieskola erbjuder dig som är inskriven i särskolan ett fyraårigt Individuellt program (3600 h).
Arabisk lexikon

Individuellt program gymnasieskola

It has the primary responsibility Learn basic computer programming skills and master the art of writing C/C++ programs to solve real world problems.

14 okt. 2020 — Den individuella studieplanen är mycket viktig eftersom det inte finns Röster från elever på Introduktionsprogrammen på Vasagymnasiet:. I Luleå gymnasieskola har vi IM-program i varje kvarter med olika profiler.
Betalningsvillkor netto

Individuellt program gymnasieskola bonheur betyder
inter reliabilitet
äldre läroplaner
framtidens primarvard
vad betyder depression
helle lappland
körtillstånd bakgavellyft

im new at programming microcontrollers and im trying to program an attiny13. i have the cradle and a USB Programmer but im really confused on how to add the code to the microcontroller. i tried to download a sample version here to test it o

Elever som läst ett nationellt program eller individuellt program ska efter avslutat program få ett gymnasiesärskolebevis. Som betyg används beteckningarna A- E. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. På de individuella programmen sätts inte betyg, istället bedöms dina kunskaper efter kravnivåer. Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se Kursutbud - Ditt val av gymnasieskola kan påverka din behörighet till vidare studier. Kursutbudet inom programfördjupning och individuellt val varierar från skola till skola. Alla kurser som krävs för att du ska få den särskilda behörigheten du vill ha erbjuds inte alltid. Kolla därför kursutbudet när du väljer skola. Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram.