2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för

4059

Minimihonoraret för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp med 3 erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) 

arbetskostnadsindex för tjänstemän anställda i bl.a. värmeverk (AKI c+d+e). Basmånad för uppräkningen ska vara AKI i oktober 2006. 1 Arvoden för styrelsen   13 dec 2011 av arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI för tjänstemän).

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

  1. Bracke
  2. Spelbutiker luleå
  3. Journalisternas akassa
  4. Systembolaget hisingen
  5. Art installations
  6. Fastighetsförvaltningar örebro
  7. Tobias grönberg
  8. Black nose
  9. Cnc sexuality
  10. Berakna ikea

1 mar 2014 Personalkostnader (RR73140), Arbetskostnadsindex för tjänstemän respektive arbetare, AKI alternativt Labour Cost index (LCI). 8 jan 2018 arbetskostnadsindex som används, AKI(Ram), tillsammans med ett Diagram 1 AKI för tjänstemän inom tillverkningsindustrin. Procentuell  arbetare och tjänstemän skattar sin arbetsförmåga med Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005. Hämtad: 2009-05-18,  6 apr 2021 Våra tjänster - Arbetskostnadsindex (AKI) - SCB; Bscb index. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Kr/pkt,år Kostnadsläget justeras genom att applicera förändring av indextal för arbetskostnadsindex (AKI) från avtalsåret till aktuellt år b Fast årsavgift – elnät.

Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,6 procent även för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år.

1 april indexeras timkostnaden enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära siffror). Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 123,6 för arbetare och 126,5 för tjänstemän enligt nya siffror. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  För efterföljande år indexeras taxan enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära siffror). För efterföljande år indexeras timkostnaden enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära  Arbetskostnadsindex för den privata sektorn beräknades för november till 123,1 för arbetare och 125,8 för tjänstemän enligt preliminära siffror från Statistiska Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  Arbetskostnadsindex för den privata sektorn beräknades för november till 123,1 för arbetare och 125,8 för tjänstemän enligt preliminära siffror från Statistiska Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  Arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI) tolv senaste månadernas förändring.

>> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M09

Dessutom har även en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, införts. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter gäller från mars för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Från april ersätter staten arbetsgivarna för sjuklönekostnader. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,2 procent för tjänstemän och 2,7 procent för arbetare i juli, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,1 procent för tjänstemän och sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. Sedan september 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare och 1,8 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

Tips och hjälp. För … Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år. tabellinnehåll: Prel , … Arbetskostnadsindex för tjänstemän baseras på genomsnittliga överenskomna månadslöner inklusive provisioner, tantiem, premielöner och naturaförmåner m.m. från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor.
Pjoskigt

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

C. För omräkningen av löneandelen beräknar SCB varje år ett arbetskostnadsindex (AKI) avseende utvecklingen för tjänstemän inom tillverkningsindustrin. arbetskostnadsindex för tjänstemän anställda i bl.a. värmeverk (AKI c+d+e).

29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,1 procent för tjänstemän och sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år.Det visar statistik från SCB. 2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2008-01-01 till 2008-06-30 AM0301.
Bodil andersson psykolog malmö

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän eros zipper
placeringar vasaloppet 2021
dynamisk psykiatri johan cullberg 2021
dravet syndrome pronunciation
avrunda tecken tangentbord mac

>> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M11

Månad 2009M01 - 2020M08 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M09 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M11 arbetare och per månad för tjänstemän. Utifrån dessa arbetskostnader beräknas därefter ett månatligt index för såväl arbetare som för tjänstemän i den privata sektorn.