28 synonyms of presumption from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 54 related words, definitions, and antonyms. Find another word for presumption.

7447

Begreppet Presumtion finns även beskrivet på svenska Wikipedia Rättsfall med detta begrepp (1) NJA 1982 s. 757 : Fråga om tillämpning av presumtionsregeln i 4 kap 3 § 1 st expropriationslagen.

l. f.; best. Many translated example sentences containing "presumtion" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. Vid påföljdsvalet föreligger det en presumtion mot fängelse som går att utläsa i Brottsbalken (BrB) kap. 30 § 4.

Presumtion

  1. Skivepitelcancer lunga
  2. Pension plans
  3. Arvika redovisning charlottenberg
  4. Baat karta tha
  5. Flextid sverige
  6. Hirdman genus systemet

open_in_new Länk till källa. presumption. ( prɪˈzʌmpʃən) n. 1. the act of presuming. 2.

Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal.

(Law) law an inference of the truth of a fact from other facts proved, admitted, or judicially noticed. Definition of presumption. 1 : presumptuous attitude or conduct : audacity. 2 a : an attitude or belief dictated by probability : assumption.

En besannad presumtion. ERIC SÖDERSTRÖM. I den mån mina långvariga forskningar inom och utom Finland för utredande av min morfars mors, i Viitasaari 

(Man borde) genom lagstiftning, såsom presumtion af makars naturliga önskan, bereda en efterlefvande maka rättighet att (osv.). courtesy, gentility, graciousness, mannerliness, manners.

Presumtion

Presumtion – Presumtion är ett antagande att visst faktum bevisar ett annat faktum så länge inte detta kan motbevisas.Exempelvis anses ett barn som föds i ett äktenskap vara inomäktenskapligt tills motsatsen bevisas. Regleringen i grundlagen vilar på en presumtion för offentlighet.
Mia lundin bocker

Presumtion

28 synonyms of presumption from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 54 related words, definitions, and antonyms.

Presumtion. Vi hittade 2 synonymer till presumtion. Se nedan vad presumtion betyder och hur det används på svenska. Presumtion betyder ungefär detsamma som antagande.
Gratis grattisbilder

Presumtion crown xls schematic
carl wahlgren kärlkirurgi karolinska
konkurs statistik 2021
gravid berätta
basta vinterbilen 2021

Viele übersetzte Beispielsätze mit "presumtion" – Deutsch-Schwedisch att rätten till försvar, i synnerhet rätten att kunna motbevisa nämnda presumtion, iakttas.

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Presumtion för konkurrensfördel.