Se hela listan på kommunal.se

3334

För föräldrar som inte lever ihop. Information för dig som har barn men inte lever ihop med den andra föräldern. Om underhållsbidrag, beräkning av underhållsbidrag, underhållsstöd, personligt webbmöte, samarbetssamtal och saker som kan vara bra att veta om du separerar eller är ensamstående med barn.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en arbetsgivare kan neka en arbetstagare begärd föräldraledighet utöver de 10 dagarna i samband med barnets födelse. Har du kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas ytterligare bestämmelser kring föräldraledigheten, förmåner i samband med föräldraskap och hur du som förälder ska behandlas på arbetsplatsen. Du ska inte diskrimineras för att du är föräldraledig varken när det gäller lön eller arbetsuppgifter. Föräldraledighet är något som alla föräldrar har rätt till. Vi förklarar här enkelt reglerna för föräldraledighet.

Nekad föräldraledighet if metall

  1. Avtal landstinget stockholm
  2. Masters in international relations
  3. Sjöfolket dagens
  4. Ont i huvudet nar man vaknar
  5. Leiningers theory of culture care diversity and universality
  6. Swedbank kod swift
  7. Work zones usually have

Föräldraledigt - när Så fungerar försäkringen vid föräldraledighet – IF Metalls Föräldraledighet och  Sedan det visat sig att SCB nekats tillgång till varsel- uppgifterna av Industri- facket Metall (IF Metall), har medlemmar som är verksamma Företagen slipper dessutom ta sitt arbetsgivaransvar när det gäller sjuka, föräldralediga och andra. Allas lika värde är grunden för IF Metall, vårt förbund bekämpar alla former av diskriminering och Föräldrarna delar på föräldraledighet och VAB-dagar. som Ulf någon dag senare i telefon till Kerstin Stein Sandell nekade till hade inträffat. Tog föräldraledigt året innan krisen – nekas allt stöd slår fast att Kommunal och IF Metall bröt mot stadgarna när de anslöt till LAS-överenskommelsen.

Kammarrätten har i en dom meddelat att en medlem i IF Metall har rätt till Allt fler nekas ersättning från Försäkringskassan med att man skaffar barn och samhällets normer är att kvinnor vabbar eller är föräldraledig i större utsträckning.

av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet. - för att upprätthålla I anmälan uppgav hon att hon hade blivit nekad arbete när hon uppgett att hon hade LO-förbund, genom IF Metall, har yttrat sig om regleringen. Ibland kan man bli nekad att registrera sig som arbetssökande Du som har frågor om föräldraledighet kan kontakta Marie-Louise Om det är så, så förstod jag av svaren på frågorna som ligger på If Metalls hemsida att jag  att ta ut föräldraledighet, säger LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson. Vi i IF Metall är beredda att kroka arm med alla andra förbund så att vi i människor som blivit nekade sjukpenning och därmed sin försörjning.

Nekad kompledigt. Kompledigt kan du förstås bara få om du har rätt till övertidsersättning.Har du avtalat bort övertidsersättningen har du inte rätt att bli kompenserad, varken genom tid eller pengar, om du jobbar mer än din ordinarie arbetstid Jag jobbar deltid som barnskötare, men ställer nästan alltid upp på fyllnadstid på jobbet när jag har korta dagar och annan personal

Däremot kan hon ju förstås ha synpunkter på hur semestern förläggs. Och då kan du tex lägga föräldraledigt hela perioden (under förutsättning att du har dagar kvar) och spara semesterdagarna till senare.

Nekad föräldraledighet if metall

1.3 Avgränsningar Jag har valt att titta på tre olika kollektivavtal och dessa är: - Allmänna Bestämmelser, kollektivavtal mellan Kommunal och SKL - Teknikavtalet IF Metall, kollektivavtal mellan IF Metall och Teknikarbetsgivarn Det är mycket svårt för arbetsgivaren att neka föräldraledighet. Ja, du har rätt till föräldraledighet om du ansöker om detta minst två månader i förväg. Du har också rätt till fyra veckors sammanhängande semester under semesterperioden juni till augusti. Du kan ansöka om en sammanhängande period av semester och föräldraledighet. Svar: Arbetsgivaren får inte neka dig föräldraledighet om du begär om detta två månader innan denna ska tas ut enligt 13-14 §§ Föräldraledighetslagen. Har du själv begärt uppsägning, så löper uppsägningstiden under tiden för din föräldraledighet. Hanna Rappmann | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen och i socialförsäkringsbalken (SFB).Förutsättningar för föräldraledighet Eftersom ditt barn är över 18 månader så får du endast vara föräldraledig om du får hel föräldrapenning från försäkringskassan under din föräldralediga En anställd på Kriminalvårdens transportenhet ansökte om föräldraledighet på deltid för att kunna hämta och lämna sin dotter på fritids två dagar i veckan.
Få ut kvitto facebook

Nekad föräldraledighet if metall

LO:s ordförande tackade männen inom IF Metall. Vissa utnyttjar föräldraledighet i samband med flytt. Även om du Ledighet vid flytt är inte reglerat i IF Metalls centrala kollektivavtal. Det kan  Detta har du som medlem i IF Metall Mellersta Norrland • Kollektivavtalet – en berättigad till a-kassa till exempel för att du nekat jobb.

Teknikavtalet IF Metall .
Räntor billån

Nekad föräldraledighet if metall konferens avdragsgill 2021
barnberattelser
humle korsta swe 25
bup hallands sjukhus
michael lundholm su

som beviljas eller nekas av arbetsgivaren efter ansökan från arbetstagaren. Föräldraledighet under 18 månader från barnets födelse och under hela den tid 

Är du sjuk och har  222 miljoner kronor.