Komparativ metod - - Förståelse genom jämförelse - Hur kan teorier om politik prövas och utvecklas? Ett svar på frågan är genom komparativa analyser. Att jämföra exempelvis olika länder ger goda

6742

NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source

Litteraturvetenskap och idéhistoria. Närläsningar och analytiska beskrivningar av texter utgör viktiga metoder, liksom komparativa analyser. För att uppnå studiens syfte användes både kvantitativ och kvalitativ metod. Förutom kvantitativ litteraturforskning och komparativ metod användes också  100910.0 Metod och teori, del 1, 5 sp Innehåll. Kursen ger grunderna i hermeneutik, källkritik, komparation, kvantitativa analys, narration, genus, minne/tid,  Denna provkarta på en senare tids litteraturvetenskapliga reflexion och praxis En nykritisk närläsning hade sålunda kombinerats meden komparativ metod,  gängse litteraturvetenskapliga metoder, de må vara strukturalistiska, komparativa Den är svår att använda som metodlära därför att Derrida aldrig ställt sig  Komparativ metodologi befinner sig just nu i den kanske mest dynamiska perioden någonsin. Nya komparativa metoder utvecklas för att hantera klassiska  Vid sidan av den biografiska metoden närmaste efterföljares tid av den så kallat komparativa metoden, vilken redan berörts i samband med »Dina ögon«.

Komparativ metod litteraturvetenskap

  1. Kommunen hudiksvall
  2. Du kör på en huvudled. vilket märke varnar för en farlig korsning
  3. Beatrice aurore noter
  4. Myokardia drug
  5. Aftonbladet ekonomi
  6. Namn aktiebolag bolagsverket
  7. Diarre flera gånger om dagen
  8. Drottningen av saba
  9. Wallingatan 40 stockholm
  10. Nekad föräldraledighet if metall

Litteraturvetenskap 1 (716G10) Delkurs: Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I 6 Seminarium 8 september Seminarieuppgift Inför seminariet: Syftet är att diskutera möjliga tillämpningar av de olika teoretiska perspektiv och metoder som tagits upp under kursen på en litterär text, Franz Kafkas Förvandlingen. Förbered dig Inom litteraturvetenskap används komparationen som metod för att sätta in texter i ett sammanhang. Det kan exempelvis röra sig om att jämföra texter från olika epoker eller strömningar för att visa tidstypiska drag. Genom att jämföra miljöbeskrivningar från olika litterära strömningar kan man illustrera skillnader och likheter. Komparativ metod, alternativt jämförande metod, är vetenskaplig metod inom många forskningsfält, och är den övergripande benämningen på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser. komparativt eller intertextuell, betyder att läsaren jämföra olika texter och ser hur de har påverkat varandra, gör kopplingar och allusioner; feministiskt, betyder att läsaren analyserar alla skillnader som beror på genustillhörighet litteraturforskning” i Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen (1970) då han menar att ”[o]rdet komparativ betecknar en jämförelse, och det man inom litteraturvetenskapen jämför är (i första hand) ett diktverk med ett annat.” 14 Linnér presenterar tre olika sätt att Komparativ litteraturvetenskap I den här kursen vill vi bidra till förståelse av samtidens kulturella processer i ett internationellt perspektiv. Den globala utvecklingen gör inte halt vid nationella gränser.

Komparativ litteratur Katarina Carlshamre (Stockholms universitet, 2010), Post doc, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

ASPEKT ALTERNATIV Syfte Beskrivande Förklarande Prediktiva Ansats Konstitutionell Institutionell System Logik Enkel Utvecklad Avancerad Kursens syfte är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper i litteraturvetenskaplig teori och metod samt inom ett självständigt valt ämnesområde för en C-uppsats. I jämförelse med tidigare kurser ställs här högre krav på vetenskaplighet vad gäller teoretisk medvetenhet, metodisk säkerhet samt självständig och avancerad problemdiskussion.

Rättsvetenskapliga perspektiv. Av jur.dr L ENA O LSEN. Uppsatsen behandlar de huvudsakliga former för rättsvetenskap som före kommer i Sverige idag, och på vilka sätt de kan vara till nytta för olika av nämare. De olika formerna diskuteras inom ramen för dels ett internt per spektiv, dvs. rättstillämparperspektivet, dels ett externt perspektiv till sär skild gagn för t.ex

Uppsatsen kommer att baseras på en textanalytisk studie. Detta innebär att relevant text från Den traditionella komparativa metoden eller den komparativa rätten fyller en jämförande funktion, det sker en studie av två rättssystem i syfte att jämföra dess skillnader och likheter.

Komparativ metod litteraturvetenskap

2014 Fil. dr. litteraturvetenskap, Lunds universitet. 2016-2018: Postdoc vid Institut for nordiske studier, Köpenhamns universitet. 2020: Universitetslektor litteraturvetenskap, Karlstads universitet.
Ab skf sustainability report

Komparativ metod litteraturvetenskap

I denna film får du grundläggande information om hur man gör en komparativ analys i svenska. begrepp ”Ansatzpunkt” i min komparativa metod.5 Auerbach diskuterar begreppet ”Ansatzpunkt” i essän “Philology And Weltliterature” (1952), och beskriver hur en ansatspunkt kan användas av den litteraturvetenskapliga forskaren som ett slags plattform utifrån vilken undersökningen kan utvidgas och synteser skapas mellan olika texter. Sedan litteraturstudiet i början av 1900-talet utvidgades från en tidigare positivistiskt präglad verksamhet till att inbegripa exempelvis komparativa metoder, har det genomgått en avsevärd expansion under 1900-talet, inte minst sedan ämnet övergick från Litteraturhistoria med poetik till Litteraturvetenskap i slutet av 1960-talet.

Undervisningsspråk: engelska. Kursens syfte är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper i litteraturvetenskaplig teori och metod samt inom ett självständigt valt ämnesområde för en C-uppsats. I jämförelse med tidigare kurser ställs här högre krav på vetenskaplighet vad gäller teoretisk medvetenhet, metodisk säkerhet samt självständig och avancerad problemdiskussion.
Web information systems

Komparativ metod litteraturvetenskap allemansfonder historia
enkel borgen engelska
psykolog kandidat løn
bloggare skatteverket
klimakteriet symtom trötthet

av M Thavenius · 2017 · Citerat av 17 — Rubriken för kapitel 4 är ”Metod och material” och där diskute- självupptaget av litteraturvetare och en läsning med hög grad av En komparativ studie.

metodologiska beröringspunkter mellan språkvetenskap, litteraturvetenskap och Jag har precis påbörjat en större komparativ studie, som kan ses som en  av M Thavenius · 2017 · Citerat av 17 — Rubriken för kapitel 4 är ”Metod och material” och där diskute- självupptaget av litteraturvetare och en läsning med hög grad av En komparativ studie. Komparativ litteratur - Comparative literature Arbetet anses grundläggande för disciplin i litteraturvetenskap Namnen på dessa besökande forskare, som bilda ett programmatiskt nätverk och en metodologisk kanon,  Jämför 7 masterprogram i Jämförande litteraturvetenskap med särskild tonvikt på de teoretisk-kritiska strömmar och metodologiska tillvägagångssätt med  Cherchez des exemples de traductions litteraturvetenskap dans des phrases, som omfattar litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturvetenskapliga metoder institutionen för franska och komparativ litteraturvetenskap på Yale University,  TEOL6743: Litteraturvetenskapliga teorier och praktiker för teologer skriftliga examinationsuppgifter (3-4 A4-sidor), där den ena är av komparativ inriktning. metoder tillämpade på skönlitterära texter ur berättande och lyriska genrer från  Syftet med essän är att diskutera en komparativ litteraturvetenskaplig metod som kulturfrämjande, trots traditionen i nationalistiska och  Hesse, Coelho och Religionen : En komparativ studie av Siddhartha och Alkemisten. January Litteraturvetenskap -en inledning, Lund, 2002 (andra upplagan). Stellan Arvidson 1932: marxistiskt perspektiv, komparativ metod stellan arvidsson , ur Selma Lagerlöf (1932) 62. 56.